Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Klub seniorov

Klub seniorov Suchohrad bol v našej obci založený 12. 12. 2012 na podnet Ing. Antónie Neradovej. Členovia novozaloženého klubu zvolili do funkcie vedúceho klubu Ing. Jána Minárika s manželkou Martou (Mášou), a uzniesli sa, že sa budú pravidelne – každých štrnásť dní – stretávať na posedeniach, na ktorých budú spoločne plánovať klubovú činnosť, spoločenské aktivity a prípadné výlety.

Z činnosti klubu:

členovia navštevujú vybrané divadelné predstavenia,

na klubových stretnutiach sa venujú ručným prácam podľa osobného záujmu,

„súťažia“ v pečení sviatočných koláčov (fašiangových, vianočných),

občas si vyjdú na pešie prechádzky alebo cyklistické poznávacie výlety do blízkeho okolia, napr. Karolov dvor,

a každoročne si pripomínajú význam Medzinárodného dňa žien.

Na organizovaných zájazdoch navštívili Lanžhot, Skalicu (spojenú s plavbou po Baťovom kanáli), Bratislavu (téma – spoznaj hlavné mesto), zúčastnili sa na plavbe po Dunaji z Bratislavy do Devína (téma staroslovanské osídlenie), navštívili čokoládovňu v Kitsee, Valtický zámok a kúpaliská v Senci a Dunajskej Strede     

Členovia klubu sa zúčastňujú aj na každoročnom slávnostnom posedení všetkých dôchodcov v obci, organizovanom Obecným úradom v Suchohrade pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 

Manželia Minárikovci požiadali koncom roka 2016 o uvoľnenie z funkcie vedúceho klubu seniorov zo zdravotných dôvodov. Na ich návrh, a po odsúhlasení členského zhromaždenia klubu seniorov, prevzali vedenie klubu manželia Soňa a Mgr. Peter Nevolný, ktorí sa snažia viesť klub v duchu zaužívaných zvyklostí, to znamená, pravidelné, 14-dňové stretávky členov klubu a organizovanie spoločných podujatí a výletov, podľa finančných možností klubu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
2019-1-16 PEN_9575 2.17 MB jpg 15.8.2019
2018-2-9 PEN_7954 2.28 MB jpg 15.8.2019
2017-2-15 PEN_4872 2.34 MB jpg 15.8.2019
2018-10-30 PEN_9377 2.48 MB jpg 15.8.2019
2017-10-14 PEN_7027 2.54 MB jpg 15.8.2019
2017-3-20 PEN_5103 2.58 MB jpg 15.8.2019
2017-2-15 PEN_4870 2.6 MB jpg 15.8.2019
2016-8-24 PEN_1760 2.62 MB jpg 15.8.2019
2017-5-1 PEN_5155 2.61 MB jpg 15.8.2019
2017-5-1 PEN_5159 2.65 MB jpg 15.8.2019
2017-3-20 PEN_5097 2.69 MB jpg 15.8.2019
2017-3-20 PEN_5090 2.73 MB jpg 15.8.2019
2016-12-13 PEN_4671 2.75 MB jpg 15.8.2019
2017-12-5 PEN_7737 2.93 MB jpg 15.8.2019
2018-1-25 PEN_7911 3.05 MB jpg 15.8.2019
2017-12-5 PEN_7731 3.4 MB jpg 15.8.2019
2017-3-20 PEN_5160 3.49 MB jpg 15.8.2019
2017-5-1 PEN_5152 3.78 MB jpg 15.8.2019