Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Odpady

Nakladanie s odpadmi rieši VZN č.5/2013, ktoré si môžete stiahnuť nižšie

Poplatku za komunálny odpad sa venuje VZN č.4/2014 - na stiahnutie nižšie

V obci je zavedený množstevný zber, každý poplatník má v prenájme nádobu a na základe ohlásenia (dohody) zabezpečuje obec odvoz a likvidáciu odpadu. 

 

STAVEBNÝ ODPAD

ZELENÝ ODPAD

KONTAJNERY NA IHRISKU

Vývozné dni:

Streda: 15:00 – 19:00   Sobota: 9:00 – 13:00

CENNÍK NA STAVEBNÝ ODPAD:

 Fúrik                              2

 Kára                               4

Prívesný vozík               10

Zelený odpad - bez poplatku

Prehľad sadzieb:

odpady

sadzba A: základná, platná pre všetkých poplatníkov
sadzba B: vývoz len od 1.4. do 30.9. - sezónny vývoz
sadzba C: zľava pre občanov s trvalým pobytom v obci
sadzba D: zľava pre FO-podnikateľov a PO s prevádzkou na území obce 

POZOR: zľavy v sadzbe D je možné uplatniť len pri splnení všetkých záväzkov voči obci (aj za predchádzajúce obdobia)

 

Oslobodení od poplatku sú občania starší ako 80 rokov, podmienky sú uvedené vo VZN, treba vyplniť a podať žiadosť - na stiahnutie nižšie

 

Ak poplatník nie je zapojený do množstevného zberu, obec vyrubuje miestny poplatok v zmysle platnej legislatívy a VZN 4/2014, a to vo výške 0,058 € na osobu a deň.

 

Každý poplatník je povinný splniť svoju ohlasovaciu povinnosť - teda nahlásiť obci všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie poplatku, a to do 30 dní od vzniku povinnosti (t.j. odo dňa nadobudnutia do vlastníctva alebo nájmu nehnuteľnosti). Tlačivo si možete stiahnuť nižšie

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o odpustenie poplatku 23 kB doc 11.2.2019
Ohlasovacia povinnosť 27 kB doc 11.2.2019
VZN č. 3/2010 o vytváraní životného prostredia v obci 251.7 kB pdf 11.2.2019
VZN č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 135.1 kB pdf 11.2.2019
Harmonogram zvozu odpadu na 1. polrok 2019 245.3 kB pdf 11.2.2019
Triedenie odpadu 278.5 kB pdf 25.6.2019
Harmonogram zvozu 2. 2019 277.2 kB pdf 3.6.2019
Harmonogram zvozu 1. 2020 242 kB pdf 16.12.2019