Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Poplatky za úkony na obecnom úrade

Prepožičanie miestností v kultúrnom dome

 • malá sála:

a) svadba, súkromná oslava 15,- € + energie
b) kar 3,30 € + energie
c) reklamná prezentácia 20,- € + energie

 • veľká sála:

a) súkromný účel (občan obce) 30,- € + energie
b) súkromný účel (ostatní) 60,- € + energie
c) zábava – nezisková organizácia v obci energie
d) zábava - súkromné osoby 60,- € + energie
e) reklamná prezentácia, predaj a pod. 60,- € + energie
f) kar 10,- € + energie

 • kuchynka:

a) občan obce na súkromné účely 10,- €
b) ostatní 15,- €

 

Záloha za prepožičanie kultúrneho domu do 165,- €

 

Poplatok za upratovanie (pokuta) 30,- € (o udelení rozhoduje poverený správca, starosta, v sporných prípadoch OZ)

 

Prepožičanie inventára mimo priestory KD

a) stolička drevená 0,40 € /1 ks
b) stôl 0,70 € /1 ks
c) obrus biely 0,70 € /1 ks
d) obrus slávnostný 0,85 € /1 ks
e) riad 0,03 € /1 ks

 

Zakúpenie vriec na odpad podľa počtu – minimálny počet:

0-20 ľudí .......... 1 vrece ............ 2,30 €
20-50 ľudí ......... 2 vrecia........... 4,60 €
50-100 ľudí ........4 vrecia ........... 9,20 €
100 a viac ...........5 vriec ............ 11,50 €

 

Ostatné poplatky

 • Používanie faxu OcÚ 0,70 €
 • Prepožičanie rebríka za každých aj začatých 24 hod. 1,50 € /1 deň
 • Tlačenie cez pc 0,10 € /1 strana
 • Dohľadanie informácie o pozemkoch, identifikácia parcely na mape okrem orgánov štátnej správy a úkonov vo verejnom záujme 3,- €/parcela
 • Poplatok za náklady spojené so zaslaním upomienky v daňovom konaní 2,- €
 • Poplatok za podanie správy, okrem orgánov štátnej správy a úkonov vo verejnom záujme 3,- €
 • Poplatok za jedno hrobové miesto 1,70 €
 • Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný 1,50 €
b) mesačný 3 €
c) ročný 7,- €
d) trojročný 17,- €

 • Poplatky za pohrebné služby:
 1. Prepožičanie obradnej miestnosti 3,32 €
 2. Služby a práce spojené s pohrebom 2,66 € 
 3. Vykopanie hrobu v dĺžke nad 120 a hĺbke 180 cm 43,80 €
 4. Úprava rakvy do hrobu, zhutnenie výkopu a formovanie hrobu 3,32 €
 5. Upratovanie v dome smútku 3,32 €
 6. Chladiarenské zariadenie 1,66 € /deň