Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dane

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný  odať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Požadované prílohy , kópie:

 • pre daň z pozemkov doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku,
 • pre daň zo stavieb doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby,
 • pre daň z bytov doklad preukazujúci vlastníctvo bytu.

Spomínaným dokladom môže byť:

 • List vlastníctva
 • Stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
 • Darovacia zmluva
 • Osvedčenie o dedičstve
 • Zmluva o prevode nehnuteľnosti
 • Nájomná zmluva
 • Doklad o zmene výmery nehnuteľnosti
 • Doklad o vydražení nehnuteľnosti

Požadované prílohy pre daň z nehnuteľností a psa len v prípade odpustenia dane:

 • Držiteľ preukazu ZŤP
 • Potvrdenie veterinára o úhyne psa
 • Potvrdenie inej obce o prihlásení psa do evidencie v ich obci

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie (zasielané každoročne)
 • Rozhodnutie o vyrubení dane (dodatočné)
 • Výzva na doplnenie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
TLACIVA DZN 1023.6 kB pdf 30.9.2019
VZN o miestnych daniach 251.2 kB pdf 1.10.2019

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.