RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Lekáreň sv. Michala v Záhorskej Vsi- otváracie hodiny http://suchohrad.sk/sprava/6913/n 6913 otávracie hodiny http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/3_8df6c1_sm.jpg Rekonštrukcia kotolne v MŠ http://suchohrad.sk/sprava/6707/n 6707 Jar http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/balony-obloha_9973f6_sm.jpg MUDr. Chmelová http://suchohrad.sk/sprava/6702/n 6702 ordinačné hodiny http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_68f1af_sm.jpg Verejná vyhláška http://suchohrad.sk/sprava/6860/n 6860 VV http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_b61e71_sm.jpg Oznámenie k pripravovaným zmenám CP na r. 2019/2020 http://suchohrad.sk/sprava/6563/n 6563 Zmeny CP http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/20161018_d36b76_sm.jpg Odpis elektriny http://suchohrad.sk/sprava/6549/n 6549 ZSE http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_1ae7bf_sm.jpg VZN 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov http://suchohrad.sk/sprava/6499/n 6499 . http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/dopis-historia_92d283_sm.jpg VZN 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/6498/n 6498 . http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/dopis-historia_9600d6_sm.jpg VZN 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/6497/n 6497 . http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/dopis-historia_8f64d9_sm.jpg VZN 3/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o správe kultúrneho domu http://suchohrad.sk/sprava/6496/n 6496 . http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/dopis-historia_a77a72_sm.jpg