RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 BVS a.s. http://suchohrad.sk/novinka/24847/n 24847 Odmeňovanie ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/praca-kancelaria-notebook_16f9c2_sm.jpg VZN č.2/2021,ktoré mení VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchohrad http://suchohrad.sk/novinka/24807/n 24807 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/pero-zapisnik_c41bc1_sm.jpg Slovak Lines, a.s. http://suchohrad.sk/novinka/24627/n 24627 OZNAM http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/cesta-dialnica-trava_cb852f_sm.jpg Zmena vývozu komunálneho odpadu http://suchohrad.sk/novinka/24426/n 24426 OZNAM http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/odpad-triedenie-eko-separovanie_1d1dd9_sm.jpg (Návrh) VZN č.2/2021, ktoré mení VZN č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchohrad http://suchohrad.sk/novinka/24560/n 24560 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_8c28c4_sm.jpg Školská jedáleň pri Materskej škole Suchohrad http://suchohrad.sk/novinka/24451/n 24451 Oznam pre stravníkov http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/ovocie-kosik-hrozno_6b2b6b_sm.jpg ZŠ Záhorská Ves http://suchohrad.sk/novinka/24458/n 24458 Otvorenie školského roka 2021/2022 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/dieta-luka_1d5a82_sm.jpg Zber kuchynského odpadu http://suchohrad.sk/novinka/23415/n 23415 Na futbalovom ihrisku (miesto na uloženie odpadu v obci Suchohrad) http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/odpad-kose-separovanie-smeti_2d9d2e_sm.jpg Postrek proti komárom http://suchohrad.sk/novinka/23317/n 23317 Vyzdvihnutie na obecnom úrade http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/cyklisti-voda-podvecer_8f2595_sm.jpg Zbierka na pomoc moravským obciam postihnutých prírodnou katastrofou a ich obyvateľom http://suchohrad.sk/novinka/23256/n 23256 POMOC http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/peniaze-mena-euro_d62e75_sm.jpg