RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY http://suchohrad.sk/sprava/14518/n 14518 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/noviny-aktualne-spravy_152058_sm.jpg Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky http://suchohrad.sk/sprava/14509/n 14509 OZNAM http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/jazero-les-molo_f2781f_sm.jpg Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných http://suchohrad.sk/sprava/14478/n 14478 Informácia http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/osipane_d3cf41_sm.jpg Oznam - COVID 19 http://suchohrad.sk/sprava/14432/n 14432 Nové opatrenia od 15.10.2020. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/dav-infekcia-virus_e930dd_sm.jpg Verejná vyhláška http://suchohrad.sk/sprava/14433/n 14433 Daniel Všelko http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_2860ef_sm.jpg OZNAM http://suchohrad.sk/sprava/14339/n 14339 Vývoz septikov http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/jesen-priorda-cesta_cf3bec_sm.jpg OZNAM - COVID 19 http://suchohrad.sk/sprava/14187/n 14187 Vyhlásenie núdzového stavu (1.10.2020) a opatrenia. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/infekcia-virus-epidemia-ruska_130019_sm.jpg REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA http://suchohrad.sk/sprava/14186/n 14186 Výzva na vykonanie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/zviera-macka-obrys_fcf8c2_sm.jpg Dôležitá informácia http://suchohrad.sk/sprava/14184/n 14184 Upozornenie pre občanov na zmenu účtu ! http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/peniaze-mena-euro-kalkulacka_ea1fbe_sm.jpg Zdravotná pohotovosť - nemocnica v Malackách http://suchohrad.sk/sprava/14080/n 14080 Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zmeny od 1.1.2021. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_2142bd_sm.jpg