RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pozvánka na OZ http://suchohrad.sk/sprava/12135/n 12135 Dňa 5.6.2020 (piatok) o 18:00 hod. v sále KD v Suchohrade. Program v prílohe..... http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/termin-kalendar_76eb4d_sm.jpg Geodetický a kartografický ústav Bratislava http://suchohrad.sk/sprava/11980/n 11980 Oznámenie o vykonaní geodetických činností na území obce Suchohrad. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/krajina-dedina-sviatnie_4f079d_sm.jpg (Návrh) VZN č.2/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/11775/n 11775 Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 14.5.2020. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/pero-zapisnik_a0ae00_sm.jpg Slovak Lines, a.s http://suchohrad.sk/sprava/11671/n 11671 ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV Od 10.5.2020 do odvolania budú autobusy premávať v režime ako počas školských prázdnin. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/doprava-vlak-expres_1d9978_sm.jpg Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch http://suchohrad.sk/sprava/11504/n 11504 Zastavme násilie aj v čase izolácie... http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/kvet-lotos-voda_3f521a_sm.jpg (Návrh) VZN č.1/2020 o určení ochranného pásma pohrebiska v kat.území Obce Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/11487/n 11487 Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 27.4.2020 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/pero-zapisnik_fa974c_sm.jpg OZNAM - COOP JEDNOTA http://suchohrad.sk/sprava/11448/n 11448 Nariadenie ÚVZ SR pre osoby nad 65 rokov s účinnosťou od 22. apríla 2020. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/dochodcovia-laska_688b49_sm.jpg Nadácia TA3 a ZMOS http://suchohrad.sk/sprava/11428/n 11428 Pomoc pre seniorov http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/pomoc_pre_seniorov-nadacia_ta3zmos_481e81_sm.jpg (Návrh) Záverečný účet Obce Suchohrad za rok 2019 http://suchohrad.sk/sprava/11417/n 11417 Návrh v prílohe a tiež vyvesený na úradnej tabuli. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/pero-zapisnik_3d8ab0_sm.jpg Upravenie úradných hodín pre občanov http://suchohrad.sk/sprava/11399/n 11399 Zmena od 22.04.2020 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2020/obecny_urad_1d9426_sm.jpg