RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Výzva - Západoslovenská distribučná http://suchohrad.sk/sprava/8231/n 8231 Výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_272848_sm.jpg Uhradenie hrobového miesta http://suchohrad.sk/sprava/8224/n 8224 Oznamujeme  nájomcom hrobových miest, ktorým končí platba za nájom hrobového miesta  na cíntoríne  Suchohrad ku dňu 31.12.2019, aby opätovne uhradili nájomné v čase stránkových hodín Obecného úradu Suchohrad. V prípade úmrtia  alebo zmeny nájomcu je potrebné uzatvorenie novej nájomnej zmluvy. Zoznam nájomcov hrobových miest zverejňujeme na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Suchohrad. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/nahrobok-cintorin-smutok_c6d8c6_sm.jpg MUDr. Božena Chmelová http://suchohrad.sk/sprava/8194/n 8194 Oznam zmeny ordinačných hodín http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_b8d606_sm.jpg Výskyt Vrtivky orechovej http://suchohrad.sk/sprava/8084/n 8084 Vrtivka orechová - informácie o opatreniach http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/strom-horizont-podvecer_31fff7_sm.jpg Stavebný odpad http://suchohrad.sk/sprava/8085/n 8085 Cenník na stavebný odpad  http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/odpad-kontajner_8fa346_sm.jpg Cvičenie pri hudbe http://suchohrad.sk/sprava/8048/n 8048 Cvičenie pri hudbe  Začíname 4.11.2019(pondelok) http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/beh-sport-zdravie-zena_f4e4bd_sm.jpg Pamiatka zosnulých http://suchohrad.sk/sprava/8018/n 8018 Pozývame občanov,na uctenie si pamiatky zosnulých,ktorá sa bude konať v sobotu 2.novembra o 16-tej hodine na miestnom cintoríne. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/sviecky-smutok_2c879f_sm.jpg Voľby do NR SR 2020 http://suchohrad.sk/sprava/7931/n 7931 Obec Suchohrad pre voľby do NR SR 2020 zverejňuje elektronickú adresu pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou spolu s informáciou o voľbe poštou: suchohrad@suchohrad.sk, michaela.uhrincova@suchohrad.sk     http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/volby-hlasovanie-urna_2d164a_sm.jpg Verejná vyhláška http://suchohrad.sk/sprava/7790/n 7790 Verejná vyhláška Pozvánka Stanovy http://suchohrad.sk/data/ Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska http://suchohrad.sk/sprava/7526/n 7526 Národné dni podpory ekonomiky Slovenska http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2019/zelenina-rajcina-paprika_3c7621_sm.jpg