RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 MUDr. Božena Chmelová http://suchohrad.sk/novinka/26483/n 26483 OZNAM http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_fb6a6d_sm.jpg Dvojtýždňový lockdown od 25.11.2021 (výnimočný stav) http://suchohrad.sk/novinka/26346/n 26346 Pravidlá lockdownu od 25.11.2021.  http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/covid-korona-respirator_93f596_sm.jpg Očkovanie v obci Suchohrad (Pfizer) http://suchohrad.sk/novinka/26349/n 26349 OZNAM http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/doktor-lekar-abulancia_77d46c_sm.jpg Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Suchohrad. http://suchohrad.sk/novinka/26309/n 26309 Zverejnenie  http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_6de8c0_sm.jpg Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy http://suchohrad.sk/novinka/26310/n 26310 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_477552_sm.jpg Návrh Rozpočtu obce Suchohrad na roky 2022-2024 http://suchohrad.sk/novinka/26312/n 26312 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/peniaze-mena-euro-kalkulacka_d4ab98_sm.jpg PZSR -Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých http://suchohrad.sk/novinka/26315/n 26315 Pomoc http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/policia-sbs-ochranka-zena_0810d4_sm.jpg Verejná vyhláška http://suchohrad.sk/novinka/26232/n 26232 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/pero-zapisnik_a5a6da_sm.jpg Západoslovenská distribučná, a.s. http://suchohrad.sk/novinka/25794/n 25794 Výzva http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/elektrina-stlpy-podvecer_e3f109_sm.jpg Upozornenie na krádež náhrobných kameňov http://suchohrad.sk/novinka/25754/n 25754 Upozornenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/policia-sbs-ochranka_ec246f_sm.jpg