RSS Obec Suchohrad http://suchohrad.sk RSS kanál obce Obec Suchohrad sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Plošné testovanie v obci Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/21526/n 21526 Testovanie 24.4.2021 od 8:00 hod. do 19:00 hod. http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/medicina-doktor-choroba-lekar_fd039b_sm.jpg OZNAM http://suchohrad.sk/sprava/21480/n 21480 Daň z nehnuteľností, psa a poplatok za komunálny odpad 2021 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/peniaze-mena-euro-kalkulacka_2a95a1_sm.jpg Výsledky testovania zo dňa 17.4.2021 http://suchohrad.sk/sprava/21444/n 21444 380/1 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/infekcia-virus-epidemia-ruska_626377_sm.jpg Zápisnica OZ z dňa 31.3.2021 http://suchohrad.sk/sprava/21330/n 21330 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/pero-zapisnik_7de2cc_sm.jpg Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Pernek http://suchohrad.sk/sprava/21341/n 21341 pre 1.-4. ročník http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/dieta-luka_570cbc_sm.jpg Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov http://suchohrad.sk/sprava/21342/n 21342 Zverejnenie http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_178867_sm.jpg Verejná vyhláška http://suchohrad.sk/sprava/21378/n 21378 Oznámenie o začatí územného konania http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/pero-zapisnik_d2e11e_sm.jpg Výsledky testovania zo dňa 10.4.2021 http://suchohrad.sk/sprava/21199/n 21199 374/0 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/medicina-doktor-choroba-lekar_1eef06_sm.jpg MŠ Suchohrad http://suchohrad.sk/sprava/21081/n 21081 Zápis detí na šk.r. 2021/2022 http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/dieta-luka_7956ee_sm.jpg Zberný dvor http://suchohrad.sk/sprava/20912/n 20912 LETNÉ OBDOBIE http://suchohrad.sk/data/news/suchohrad.sk/2021/odpad-kontajner_1ad0ac_sm.jpg