Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OZNAM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciac ( § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc).

Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa SSI SK s.r.o. v období od 12.10.2020 predbežne do 04.12.2020 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) vyššie uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameraním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.