Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž
Predaj nehnuteľností v k.ú. Suchohrad

Obec Suchohrad vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude predaj nehnuteľností v k.ú. Suchohrad.

Všetky podklady uvádzame v prílohe.