Obec Suchohrad

Návrh VZN 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Suchohrad

Návrh VZN 1/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Suchohrad
VZN

Návrh