Obec Suchohrad

Návrh VZN 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchohrad

Návrh VZN 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Suchohrad
VZN

Návrh