Obec Suchohrad

Návrh VZN 5/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o požiarnom poriadku obce Suchohrad

Návrh VZN 5/2019 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o požiarnom poriadku obce Suchohrad
VZN

Návrh

Súbory na stiahnutie