Obec Suchohrad

ZMENA prevádzkových hodín

ZMENA prevádzkových hodín
Zmena v stredu

Oznamujeme Vám, že vývoz stavebného odpadu do kontajnerov nachádzajúcich sa na ihrisku bude možný vždy v stredu od 15.00-19.00 hod. (zmena) a v sobotu od 9.00-13.00 hod.