Obec Suchohrad

MŠ organizuje zber papiera

MŠ organizuje zber papiera
Materská škola

Milí spoluobčania,

Materská škola v Suchohrade organizuje zber papiera. Kontajner je pristavený pred budovou materskej školy do pondelka 17.júna. Kartóny, prosím, umiestnite ku kontajneru. Naložíme ich osobitne.

Výťažok z predaja sa použije na rozvoj areálu materskej školy.

Za všetky deti Vám veľmi pekne ďakujeme!