Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrovateľská služba

Obec Suchohrad v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní.

Postup pri konaní o odkázanosti občana na sociálnu službu:

- občan s trvalým pobytom v obci Suchohrad obdrží na obecnom úrade ,, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" viď. v prílohe.

- tlačivo ,, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" vypĺňa občan, ktorému sa má poskytovať sociálna služba. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej  súhlasom podať žiadosť iný rodinný príslušník , prípadne iná fyzická osoba.

- tlačivo ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" vypĺňa zmluvný lekár

- žiadateľ k žiadosti doloží odborné lekárske nálezy, posudky, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prepúšťacie správy, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia, ktoré nie sú staršie ako šesť mesiacov

-  ,, Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" a ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" spolu s prílohami občan doručí osobne alebo poštou na adresu: Obec Suchohrad, Suchohrad 140, PSČ: 900 64

- na základe zdravotného a sociálneho posudku obec vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

- následne vydá Obec Suchohrad ,, Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu"

 

Kontakt: Kubecová Andrea socsluzba@kostoliste.sk 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - Suchohrad Veľkosť: 161 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2024
Lekarsky nalez na ucely posudenia odkazanosti na socialnu sluzbu1 Veľkosť: 115.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.3.2024