Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločnosť priateľov Suchohradu

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Suchohradu vzniklo dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov dňa 7.09.2006. Vystupuje ako samostatný právny subjekt.

Občianske združenie Spoločnosť priateľov Suchohradu je dobrovoľné výberové združenie záujemcov, ktoré prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít, edičnej, publikačnej, vzdelávacej a inej osvetovej činnosti propaguje zachovanie miestnych tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt.

Cieľom občianskeho združenia Spoločnosť priateľov Suchohradu je podnecovať záujem a povedomie občanov na zveľaďovanie obce Suchohrad, obnovu dávnych zvykov, tradícií, kultúrnych i historických pamiatok.

V decembri 2006 sa obyvateľom Suchohradu dostal do rúk prospekt o obci, ktorý vydalo občianske združenie Spoločnosť priateľov Suchohradu a Obecný úrad Suchohrad. Neveľký propagačný materiál je pozvánkou na návštevu tejto malebnej pohraničnej obce na brehu rieky Moravy a zároveň prvým krokom k poodhaleniu jej zaujímavej histórie i súčasného života.

Spoločnosť priateľov Suchohradu sa podieľa na obsahovej náplni a textov webovej stránky obce Suchohrad. Spolupracuje s Obecným úradom a ďalšími aktivistami pri získavaní historických dokumentov i materiálov zo súčasnosti.. Cieľom združenia je tiež podieľať sa na vydaní knižnej publikácie o Suchohrade a na tvorbe, príprave a prevádzke stálej expozície dejín Suchohradu.

K zámerom Spoločnosti priateľov Suchohradu patrí aj mapovanie a propagovanie kultúrneho dedičstva obce, a to za účinnej pomoci rodákov a ostatných občanov a sympatizantov obce Suchohrad.

Cieľom SPS nie je rozšírená členská základňa, ale spolupráca s historikmi, archivármi, občanmi, organizáciami a ostatnými právnymi subjektmi pri realizácii aktivít združenia, pri získavaní informácií a pod.

 

Výbor SPS:

Ing. Antónia Nerádová, rodená Tomášková, predsedníčka

PhDr. Margita Povodová, rodená Tomášková, tajomníčka
Sídlo SPS : 900 64 Suchohrad 129
Kontakt: 034 7780842, 0905 428525, 0907 774015
e-mail: sp@suchohrad.sk