Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poľovnícke združenie

Poľovnícke združenie Suchohrad

Obec Suchohrad leží v západnej časti Záhorskej nížiny, na ľavom brehu rieky Moravy v oblasti, ktorá sa vyznačuje nádhernými lužnými lesmi, lúkami, poliami i nádhernými vodnými zákutiami. V tomto prostredí žije množstvo divej zveri a práve o túto sa stará poľovnícke združenie PZ Suchohrad.

Organizované poľovníctvo má svoju históriu, už od čias Karola Pálfyho, ktorý tu zriadil svoj revír už v osemnástom storočí. Do dnešného dňa sa v našom chotári zachovali pôsobivé remízky lesíkov lemovaných orgovánom. Naše PZ vykonáva právo poľovníctva na výmere 1370 ha, z toho je 722 ha ornej pôdy, 224 lesných porastov a 322 ha vodných plôch.

V našom poľovnom revíri je najpočetnejšie zastúpená srnčia zver, o niečo menej diviačia. Z malej srstnatej zveri evidujeme nízke stavy zajaca poľného a králika divého. Malá pernatá zver je zastúpená bažantom poľovným, kačicou divou, prechodne husou divou a ukáže sa aj sluka lesná, holub hrivnák, alebo hrdlička záhradná. Nachádzajú sa tu, hlavne na miestach s piesočnatou pôdou, podzemné nory líšok a jazvecov, pod koreňmi stromov tchory a v dutinách stromov zase kuny a v mŕtvych ramenách Moravy i vo vodnej ploche Glinca bobry. V lesoch je množstvo spevavého vtáctva – pinky, drozdy, hýle, stehlíky, strnádky, sýkorky, ďatle a pod. Pri vodných tokoch a mokradiach môžeme vidieť volavky, beluše, bociany, labute i kúdelničku lužnú a brehule. Z pernatej škodnej zveri môžeme spomenúť sojku, straku či vranu. Z operených dravcov sú najviac zastúpené kane, myšiaky a z nočných dravcov sovy. Bohaté zastúpenie nepoľovnej i poľovnej zveri poskytuje pekný pohľad pri prechádzke suchohradskou prírodou.

PZ Suchohrad má hneď niekoľko dôležitých funkcií. Prvoradou úlohou je starostlivosť o zver poľovnú, ale aj ostatnú ktorá patrí do rajónu a nie malou mierou sa podieľa na kráse a rozmanitosti poľovného revíru. V jarnom období prebieha zvýšená ochrana, pretože väčšina druhov má mláďatá, v jesennom období budovanie krmelcov, soľníkov a v zimnom období prikrmovanie. Celoročne samozrejme tlmenie škodnej zveri a odstraňovanie pytliackych nástrah. Poľovníci každoročne zorganizujú množstvo brigád na zakladanie políčok k zvýšeniu úživnosti revíru, výstavbu remízok k zlepšeniu krytov pre malú srstnatú i pernatú zver, alebo odstraňovaní odpadu z revíru.

Všetky, poľovnícke aktivity sa začínajú a končia na vlastnoručne vybudovanej poľovníckej chate. K aktivitám patria besedy s deťmi, v letnom období posedenie pri guľáši s obyvateľmi obce – táto akcia sa teší veľkej obľube, poľovníci tak chcú poďakovať vlastníkom pôdy za možnosť poľovať na ich pozemkoch. No a v neposlednom rade sú to spoločné poľovačky, ktoré neodmysliteľne patria k loveckému životu.

PZ Suchohrad sa za každých okolností riadi zákonmi SR, správnou poľovníckou praxou a loveckou etikou. Svojím pôsobením prispieva k ochrane životného prostredia, k výchove mladej generácie a pomáha šíriť dobré meno obce Suchohrad.

 


Ing. Róbert Tomášek, predseda PZ