Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dane

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný  odať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Požadované prílohy , kópie:

 • pre daň z pozemkov doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo, povolenie stavby alebo prenájom pozemku,
 • pre daň zo stavieb doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby,
 • pre daň z bytov doklad preukazujúci vlastníctvo bytu.

Spomínaným dokladom môže byť:

 • List vlastníctva
 • Stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
 • Darovacia zmluva
 • Osvedčenie o dedičstve
 • Zmluva o prevode nehnuteľnosti
 • Nájomná zmluva
 • Doklad o zmene výmery nehnuteľnosti
 • Doklad o vydražení nehnuteľnosti

Požadované prílohy pre daň z nehnuteľností a psa len v prípade odpustenia dane:

 • Držiteľ preukazu ZŤP
 • Potvrdenie veterinára o úhyne psa
 • Potvrdenie inej obce o prihlásení psa do evidencie v ich obci

Spôsob vybavenia:

 • Rozhodnutie (zasielané každoročne)
 • Rozhodnutie o vyrubení dane (dodatočné)
 • Výzva na doplnenie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 112019 pes Veľkosť: 224.8 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2022
Poucenie dane Veľkosť: 148.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2022
Priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 1.06 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023
VZN 2_2023 o miestnych daniach Veľkosť: 256.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2024
Súhlas so zasielaním oznámenia - dane Veľkosť: 53.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.1.2024