Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

JOZEF TEMER

starosta obce

 

kontakt:

Obecný úrad Suchohrad
900 64 Suchohrad 140
starosta@suchohrad.sk
034/7780837

bydlisko: Suchohrad , 900 64

 

Majetkové priznanie:

Starosta obce

1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách spravidla na štyri roky. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v :
a) majetkovoprávnych vzťahoch obce,
b) pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
c) administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom,
d) daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom.

3) Starosta obce najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;12b) informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Majetkové priznanie 2019 Veľkosť: 3.87 MB Formát: pdf Dátum: 4.5.2020
Majetkové priznanie 2020 Veľkosť: 5.74 MB Formát: pdf Dátum: 3.5.2021
Majetkové priznanie 2021 T.J. Veľkosť: 7.06 MB Formát: pdf Dátum: 22.3.2022
Majetkové priznanie za rok 2022 Veľkosť: 3.99 MB Formát: pdf Dátum: 25.4.2023