Obec Suchohrad
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vývoz odpadových vôd

Sadzobník :

Malý fekál : 15 €

Veľký fekál : 28 €

Platba na účet :

Prima banka (IBAN): SK35 5600 0000 0032 0986 7004

VS 21602001

Do poznámky: súpisné číslo